gibanje cene srebra1

Poznavanje tega, kakšno je gibanje cene srebra, je osnova, v kolikor želimo uspešno investirati v to žlahtno kovino, ki ima široko uporabnost – bodisi v industriji, kot nakit ali kot naložbeno sredstvo. Zlasti v časih gospodarske nestabilnosti vselej predstavlja varno naložbo. Vendar pa celotna zadeva oziroma poznavanje celotnega delovanja ni tako preprosto. Gibanje cene srebra na borzi je namreč odvisno od več dejavnikov, in sicer, tako kot velja za večino surovin, tudi v tem primeru velja zakon ponudbe in povpraševanja. Poleg tega nanjo v veliki meri vplivajo še:

  • špekulacije,
  • inflacija
  • in geopolitična nestabilnost.

V primerjavi z zlatom, na čigar vrednost je pogosto vezana zaradi zahtev po hranilni vrednosti, ter v primerjavi z drugimi plemenitimi kovinami je precej bolj nestanovitna, njeno volatilnost oziroma velik razpon vrednosti na trgu pa povzročajo našteti razlogi.

gibanje cene srebra

Razmerje do zlata: stanje v preteklosti in danes

Razmerje te kovine do zlata (kar dejansko predstavlja dragoceno orodje, s katerim ocenimo, koliko je potrebujemo, da lahko kupimo unčo zlata) redno spremljajo trgovci, vlagatelji in kupci zaradi ocene možnosti doseganja donosnosti oziroma sprejemanja odločitev glede tega, kdaj je najboljši čas za nakup ali prodajo. Gre pravzaprav za najstarejši menjalni tečaj, ki ga kontinuirano spremljajo različni deležniki. Vedeti pa moramo, da to razmerje ves čas doživlja spremembe:

  • Tako je bilo na primer v rimskih časih določeno v višini 12 (ali 12,5):1.
  • V Združenih državah Amerike je bilo leta 1792 zakonsko določeno na 15:1.
  • Povprečje v zadnjih stotih letih pa je znašalo 47-50:1.

Od septembra 2005 njena vrednost strmo narašča, čeprav je oktobra 2008 padla za 58 % zaradi učinkov kreditnega krča, vendar se je aprila 2011 povzpela na največjo raven v 31 letih. To je bila posledica skrbi glede inflacije ter plačilne sposobnosti zahodnih vlad, še posebej tistih v evroobmočju. Leta 2020 je sledil nov vrhunec v višini 123:1, v začetku leta 2023 pa je znašal 76:1, kar seveda ni rekord, vendar to še vedno predstavlja 24 % nad 55-letnim povprečjem. Vsekakor je za nas ključen podatek, da ko gibanje cene srebra doseže torej svoj vrhunec, vselej nastopi ugoden čas za prodajo naložb ter doseganje dobičkov. Pomagamo si lahko tudi z izračuni na raznih spletnih mestih, kjer lahko glede na naše finančne zmožnosti in trenutno stanje na trgu preračunamo, kaj se nam najbolj izplača oziroma kje lahko pridobimo.

gibanje cene srebra2

Kakšno bo gibanje cene srebra na borzi v prihodnje?

Napovedovanje vedno predstavlja velik izziv in ni zagotovilo za uspeh pri naložbah. Industrija ima trenutno velik vpliv na gibanje cene srebra, saj povečano povpraševanje po:

  • elektroniki,
  • sončnih celicah,
  • medicinskih pripomočkih in tako dalje

lahko privede do povišanja. Nekateri strokovnjaki sicer napovedujejo, da naj bi se razmerje glede na zlato vrnilo na svoje dolgoročno povprečje pred letom 1900, ko je znašalo 16:1. Da bi se to zgodilo, bi morala cena narasti na 105,00 USD ali dobrih 96,00 EUR na unčo.

Po mnenju investitorja Leigha Goehringa ameriški dolar v trenutni obliki ne bo preživel, saj dolg ni vzdržen oziroma ga ne bo možno nikoli poplačati. Po njegovi oceni vlada ZDA ne bo mogla z višjimi stopnjami plačati naraščajočih obresti na ta dolg brez tiskanja denarja, zlato pa se že giblje proti območju 10.000 USD, s čimer dolarju ne kaže dobro. Zlato bo sicer vodilo pred srebrom, vendar bi ga le-to lahko preseglo in postavilo njegovo dolgoročno vrednost na 500 USD, s tem pa bi se spet lahko približali razmerju 20:1, kot je že bilo nizko leta 1980. Ne glede na različne napovedi je pomembno, da spremljamo novice, analize in strokovna mnenja ter spletne strani, ki se posvečajo tem vprašanjem, hkrati pa se posvetujemo s finančnimi svetovalci, preden sprejmemo odločitev glede naših naložb.