Prispevki

Vsak delodajalec je zavezanec za izpolnjevanje številnih obveznosti v skladu z zakonodajo za varstvo zdravja in varnost pri delu. Delodajalci so dolžni izdelati oceno tveganja v pisni obliki, kjer se identificirajo in ocenijo potencialna tveganja na delovnem mestu.  Zagotoviti morajo redne zdravstvene preglede za delavce ter organizirati za varnost pri delu usposabljanje, kar vključuje pridobivanje znanja o varnih delovnih postopkih in ravnanju v primeru nesreč. Delodajalci morajo sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev zaščite pred požarom ter načrtovati in organizirati postopke za primerno evakuacijo v primeru nesreč.

3dprinter

Odkrijte prihodnost proizvodnje in ustvarjalnosti v tridimenzionalnih strukturah

3D tiskalniki omogočajo aditivno proizvodnjo. Gre za napreden postopek izdelave tridimenzionalnih modelov s pomočjo digitalnih datotek. Ta tehnologija omogoča izdelavo modelov po plasteh, ustvarjajoč tridimenzionalne strukture. Vsaka plast je ustvarjena ločeno, kar omogoča izdelavo kompleksnih in natančnih modelov. Postopek se začne z ustvarjanjem virtualne zasnove modela v modelirnih programih ali z uporabo optičnih bralnikov. Digitalni model se nato razreže na horizontalne rezine in pretvori v datoteko s končnico .stl. 3D tiskalniki nato preberejo to datoteko in postopek se lahko začne. 3D tiskalniki ustvarijo tridimenzionalni model, plast za plastjo, kar omogoča ustvarjanje resnično kompleksnih struktur brez vidnih plasti.

3D printer

Zakaj je pomembno, da delodajalci imenujejo ustreznega strokovnjaka?

Delodajalci morajo določiti strokovno usposobljenega delavca, ki je odgovoren za varnost pri delu ter skrbi za izvajanje preventivnih ukrepov. Dolžni so redno seznanjati in obveščati delavce o varnih postopkih ter zagotoviti informacije o zdravem delovnem okolju, da je tako varnost pri delu čim višja. Načrtovati morajo promocijo zdravja, ki vključuje dejavnosti za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja delavcev. Določiti morajo usposobljenega izvajalca medicine dela, ki skrbi za zdravstvene preglede delavcev in ocenjuje njihovo zdravstveno stanje.

varnost pri delu

Raznolikost tehnik nalaganja  materiala

Proces, ki se je prvotno nanašal na nalaganje materiala, se je razširil na številne tehnike. Med temi tehnologijami so tiste, ki uporabljajo taljenje ali mehčanje materiala, kot na primer selektivno lasersko taljenje (SLM), neposredno lasersko sintiranje (DML), selektivno lasersko sintiranje (SLS), ciljno nalaganje materiala (FDM) in fuzijsko filamentno proizvajanje (FFF). Druge tehnike, kot je stereolitografija (SLA) ali LOM, pa uporabljajo tekoče materiale in različne sofisticirane postopke za ustvarjanje tridimenzionalnih objektov.  3D tiskalniki uporabljajo različne materiale, ki ustrezajo specifičnim tehnikam. Plastične, kovinske in celo papirnate rešitve so le nekaj primerov.  S hitrim napredkom tehnologije so naprave zdaj sposobne uporabljati široko paleto materialov, ki se nenehno širi.

Ključni koraki in izkušnje pri rednem izobraževanju

Za posameznike je za varnost pri delu usposabljanje na voljo vsak teden. Izpit je obvezen ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na novo mesto, ob uvajanju novih tehnologij ter spremembah v procesu, ki lahko vplivajo na varnost pri delu. Pomembno je redno preverjanje znanja na vsaki dve leti. Ta proces je ključen in ne sme biti zgolj formalnost. Pomembno je, da se izvaja redno, da si zaposleni osvežijo znanje glede postopkov in pridobijo nove informacije. Podjetje, ki izvaja izobraževanje, je strokovno, imajo bogate izkušnje na tem področju ter so vedno dosegljivi in prilagodljivi. Njihovo izobraževanje se prilagaja posebnostim vašega delovnega mesta, poteka pri vas in njihovi zadovoljni klienti so najboljši dokaz o kakovosti njihovih storitev.

varnost pri delu

Kreativnost in inovacije sodobne dobe

3D tiskalniki so postali nepogrešljiva tehnologija, ki prinaša eksplozijo kreativnosti, inovativnosti ter osebnega razvoja. S svojo sposobnostjo oblikovanja raznolikih predmetov spodbujajo domišljijo ter odpirajo vrata globalni povezanosti, postavljajoč se ob bok pomembnosti svetovnega spleta. Materiali se lahko obdelujejo s taljenjem, laserskim sintiranjem ali drugimi kompleksnimi postopki, ustvarjajoč trdne in kompleksne tridimenzionalne strukture. Spoznajte raznolikost materialov, ki omogočajo različne aplikacije. Pričakovanja strokovnjakov napovedujejo revolucijo v poslovnem svetu, saj se 3D tiskalniki usmerjajo proti omogočanju posameznikom lastno proizvodnjo, s čimer odpravljajo potrebo po nakupu od drugih.

3d tiskalniki

Skupna odgovornost

Varnost pri delu ni le odgovornost delodajalcev. Tudi zaposleni imajo odgovornost, da se držijo pravil, sodelujejo pri izobraževanju in poročajo o morebitnih tveganjih. Skupna predanost varnemu okolju tako s strani delodajalcev kot tudi zaposlenih je ključna za ustvarjanje primernega okolja, kjer se vsak zaposleni počuti zaščitenega in spoštovanega. Zaposleni imajo edinstveno perspektivo glede svojega delovnega okolja, zato je njihovo aktivno sodelovanje ključno pri odkrivanju potencialnih tveganj in izboljšanju praks. Sodelovanje zaposlenih pri izobraževanju je enako pomembno. Zaposleni morajo biti pozorni, postavljati vprašanja in izraziti morebitne pomisleke. Le tako lahko izobraževanje resnično doseže svoj namen, zagotovi pridobitev potrebnega znanja in spodbudi odgovorno ravnanje.

Spremembe v poslovnem svetu

S sposobnostjo sočasnega tiskanja različnih materialov in barv ter njihovim nenehnim izboljševanjem bodo te naprave spremenile način, kako razmišljamo o proizvodnji, odpadkih, prilagodljivosti in razpoložljivosti izdelkov, vplivajoč na številne panoge od medicine in umetnosti do gradbeništva, avtomobilizma in znanosti. 3D tiskalniki, ki so danes nepogrešljivi, se bodo v prihodnosti še bolj uveljavili kot ključno orodje tako v domačem okolju kot v industriji, omogočajoč celo proizvodnjo rezervnih delov tam, kjer niso več na voljo. Namesto, da bi odvrženi predmet končal na smetišču zaradi poškodovanega dela, bomo zdaj sposobni enostavno zamenjati poškodovane dele s pripravo novih – bodisi doma bodisi pri specializiranih podjetjih.