Prispevki

Družbena omrežja so globoko prodrla v poslovni svet in dandanes se izjemno veliko podjetij poslužuje njihovih prednosti, bodisi pri direktni oziroma indirektni komunikaciji s strankami, promociji in pospeševanju prodaje določenih izdelkov, obveščanju javnosti o različnih dogodkih in drugo. Izobraževanj s tega področja je veliko in nekatera so brezplačna, druga pa plačljiva in predvsem na slednjih lahko pridobimo tudi različne priznane certifikate, ki potrjujejo naše pridobljeno znanje. Tako nam lahko obilo koristi prinese linkedin delavnica ali pa seminar Facebook, katerih se lahko udeležimo bodisi v živo ali preko spleta. Tukaj si oglej, kaj na primer vsebuje tovrstno izobraževanje: https://openit.si/izobrazevanja/webinar-izobrazevanja/uspesno-urejanje-fb-in-instagram-profila-webinar/

facebook seminar.2

Zakaj potrebujemo tovrstna znanja?

V nekaterih podjetjih še vedno lahko shajajo brez uporabe različnih spletnih marketinških platform oziroma orodij, vendar če želimo naše delovanje ponesti na novo raven, je skorajda neizogibno, da se pričnemo pojavljati na njih oziroma jih uporabljati, zlasti če želimo nagovoriti določene skupine ljudi in povečati svoj trg, še posebej tuji, ki ponuja zares veliko možnosti. Poznavanje vseh specifik seveda vsekakor ni tako preprosto in vložiti bomo morali kar nekaj časa v to, če bomo želeli sami postati poznavalci. V nasprotnem primeru pa lahko najamemo tudi strokovnjaka, ki bo vse urejal namesto nas in ki ves čas spremlja ter vpeljuje nove trende. Ne glede na vse je smiselno, da znamo tudi sami razumeti njihovo delovanje, saj bomo nenazadnje tudi pri angažiranju zunanjega strokovnjaka tako lažje z njim skomunicirali določene ideje.

facebook seminar

Kako izbrati kakovostna izobraževanja s področja družbenih omrežij?

V prvi vrsti podrobno preverimo, kaj vsebuje program, ter si odgovorimo na naslednja vprašanja:

 • Ali bomo spoznali zgolj osnove ali tudi praktične primere in dobre prakse?
 • Ali bomo seznanjeni z določenimi pastmi, na katere lahko naletimo?
 • Koliko sredstev vložiti v nabiranje znanj oziroma koliko bomo dobili za določen znesek?
 • In kako se lahko samostojno izobražujemo ali obnavljamo znanje tudi po zaključku oziroma po pridobitvi certifikata?

Preverimo tudi reference predavatelja. Ali je predavatelj kompetenten na svojem področju oziroma lahko morda celo preko svojega dela pokaže dokazljive uspehe, kot so dvig števila sledilcev, povečanje odzivnosti sledilcev in mogoče celo povečanje prodaje določenih izdelkov in podobno? Kaj o njem pravijo druge stranke? Ali je linkedin delavnica bolj v njegovi domeni kakor seminar Facebook ali pa je spreten pri obeh itd.? Pridobimo čim več vzporednih informacij in se na njihovi podlagi odločimo, na kakšen način bomo lahko prejeli največ novih veščin s tega področja.

facebook seminar1

Kako hitro lahko pridobimo ta znanja?

Seminar Facebook ter linkedin delavnica ali druge oblike predavanj na primer lahko trajajo zgolj nekaj ur ali pa gre za večdnevno ali celo večtedensko izobraževanje, še posebej če želimo poglobiti določene tematike. Tukaj si oglej, kakšna je lahko dolžina predavanja in druge posebnosti, ki jih lahko vsebuje seminar Facebook ali linkedin delavnica.

linkedin delavnica1

Kaj nam lahko ponudita linkedin delavnica ali seminar Facebook?

Obe platformi sta ključni za pridobivanje tako novih strank kot tudi partnerstev, seveda pa moramo imeti nekaj spretnosti glede njune uporabe. Na predavanjih je koristno najprej spoznati način, kako sploh obe funkcionirata, saj ima vsaka svoje zakonitosti, ki jih moramo upoštevati. Nadalje se moramo seznaniti s tem, kako delujejo algoritmi, saj nam zgolj objavljanje različnih vsebin ne bo koristilo kaj dosti, če ne bomo vedeli, v katerih primerih naše objave lahko dosežejo največji krog bralcev. Znati bomo morali zastaviti tudi dolgoročno uredniško strategijo ter interpretirati različne analitične podatke, ki bodo med drugim pokazali, kako odzivna je sploh naša ciljna publika in kakšna je njena struktura, obenem pa bomo lahko naredili načrte za naprej.

Kakovostna linkedin delavnica mora med drugim pokriti naslednje teme:

 • Kako optimizirati osebni in poslovni profil?
 • Kakšne vsebine naj objavljamo ter s kakšno frekvenco?
 • Kakšne so tehnike ter formati objavljanja?
 • Kako se povezovati s potencialnimi strankami in partnerji oziroma kako graditi odnose?

Dobra linkedin delavnica nas bo vpeljala v področje, na katerem deluje več kot 675 milijonov uporabnikov in 30 milijonov profilov podjetij, v Sloveniji pa še nismo v celoti izkoristili tega potenciala, zato ga velja nasloviti.

Učinkovit seminar Facebook (le-ta ima že skoraj 3 milijarde uporabnikov) pokriva podobne teme, poleg tega pa še:

 • Kako zasnovati in optimizirati oglaševalske kampanje?
 • Kako avtomatizirati in pravilno nastaviti oglase, da ne bomo v rdečih številkah?
 • Ali še lahko dosežemo dovoljšnje občinstvo brez plačanih objav ipd.?

Lahko se odločimo tudi za posamične module, kot na primer seminar Facebook oglaševanja ali pa seminar Facebook v navezavi z email marketingom in drugimi oblikami digitalnega marketinga. Vse našteto velja tudi za ostale platforme, kot so Instagram, TikTok in tako dalje, saj je vsaka primerna za svoj tip objav in določeno ciljno publiko. Velikokrat bomo morali biti istočasno prisotni na več platformah hkrati, če bomo želeli doseči konkretne rezultate oziroma spremembe. V kolikor naše podjetje torej še ni vpeto v ta način delovanja, se je smiselno podati na to pot in poskusiti, kakšen potencial se, glede na naše produkte, skriva v teh platformah.