študij v tujini

Ko smo pred zaključkom študija, nas med drugim čaka še vezava diplom, preden se podamo še na zagovor. Pri tem je dobro pravočasno planirati vse končne faze, kot je končni pregled ter priprava tekstov in tiskanje, obenem pa se pozanimajmo tudi, kateri ponudnik nam lahko zagotovi, da bo izvedena kvalitetna vezava diplom, ne zgolj hitra. Potem ko smo diplomirali in če želimo nadaljevati študij na primer v tujini, pa bomo med drugim morali urediti to, da nam ustrezna institucija prevede diplomsko delo. Seveda nas bo najprej zanimalo, kakšen je za prevajanje cenik, pa tudi kako je izvedena tovrstna vezava diplom, ki bodo prevedene.

diplomska naloga1

Kako poteka kvalitetna vezava diplom?

V kolikor smo vse že uredili, vključujoč oštevilčenje, ureditev prelomov in odsekov ter tudi tisk, je sama vezava diplom lahko izjemno hitro izpeljana, in sicer v zgolj 15 minutah ali v času do 3 ur. Tako jih lahko prevzamemo še v istem dnevu. Če pa je naše delo obsežnejše, računajmo na to, da bo potrebna lepljena vezava diplom, za kar bo potrebno počakati nekoliko dlje. Zamudneje je tudi, če imamo specifične želje glede:

  • oblike ali platnic, torej če izberemo nestandardni format,
  • posebnih materialov,
  • ali če bomo na primer vključili morebitne načrte, skice oziroma zložljive liste,
  • če potrebujemo izdelavo klišeja za tiskanje na naslovnico

ter druge posebnosti. Platnice bodo navadno iz umetnega usnja / skaja ali naravnega platna belih, rjavih, črnih, modrih, zelenih ali rdečih, rumenih in oranžnih barv, lahko pa izberemo tudi svetleče barve. Za napise je zanimiv zlatotisk oziroma sijaj ter slepi tisk, pri katerem barve niso uporabljene in gre za reliefni odtis.

Klasična vezava diplom z zlatotiskom nas bo recimo stala za en izvod z debelino do 100 listov 22,00 za dva pa okoli 30,00 EUR z DDV oziroma se cena z večjim številom izvodov zmanjšuje za posamični kos. Manjši zneski bodo namenjeni dodatkom, kot so:

  • zaščitni vogalčki,
  • bralni trak,
  • kapitalni trak,
  • žep za priloge,
  • letvice za načrte,
  • izdelava CD-ja in žepa ter nalepk zanj itd.

V kolikor smo šele naknadno ugotovili, da imamo v tekstu napake, vse pa je že zvezano, je tudi to rešljivo, če potrebujemo zamenjavo zgolj nekaj listov ali kar celotne vsebine ali pa platnic.

kako poteka vezava diplom

Kakšen prevod diplomskih del potrebujemo?

Najprej je pomembno, da predhodno preverimo, kaj od nas zahteva bodoča izobraževalna ustanova. Navadni prevodi so v domeni prevajalcev, vendar ker niso pravno formalno veljavni, nam jih bo morda izbrana institucija zavrnila. Tako bomo po vsej verjetnosti potrebovali sodno prevajanje in posebej za to imenovane prevajalce oziroma sodne tolmače, ki z žigom in svojo izjavo jamčijo, da je besedilo pravno formalno. Seveda je slednja storitev cenovno temu primerna oziroma dražja.

prevajanje cenik

Poizvedimo, kakšen je za prevajanje cenik

Preverimo, ali je za prevajanje cenik na voljo že na spletni strani ponudnika, ali pa zaprosimo zanj. Veliko jih ima namreč objavljene že na svojih straneh, zato si lahko ustvarimo približen seznam stroškov. Trenutne cene se za navadne prevode gibljejo od 15,00 do dobrih 30,00 EUR dalje brez DDV za avtorsko stran, ki šteje 1.500 znakov brez presledkov in je tudi najmanjša obračunska enota. Za tovrstno prevajanje cenik velja tako za prevod v slovenščino kot tudi iz slovenščine, pri nekaterih jezikih pa bo morda cena nekoliko oziroma rahlo odstopala. Ravno tako bo za strokovna besedila ali pa v primerih, ko se nam izjemno mudi in potrebujemo zelo hitro storitev, znesek običajno ustrezno višji.

Ko pa potrebujemo za sodno prevajanje cenik lahko dosega višje vrednosti, od dobrih 30,00 do nad 45,00 EUR dalje brez DDV na stran. V spodnjo mejo spadajo jeziki, kot so angleščina, hrvaščina, srbščina, nekoliko več staneta nemščina ali italijanščina, med najdražje pa spadajo na primer francoščina, ruščina ali madžarščina. Ponudnikom predhodno pošljimo v pregled besedilo, da bo za prevajanje cenik lahko določen čim bolj natančno. Če predvidevamo daljše sodelovanje, poizvedimo, ali lahko prejmemo določen popust.

vezava diplomske naloge

Kako hitro lahko prejmemo besedila?

Ponudniki sicer glede hitrosti v urgentnih primerih lahko zagotovijo pravočasnost, seveda po dogovoru in za ustrezen dodatek. Običajno pa je v delovnem dnevu prevedenih 7 avtorskih strani. Na končni znesek vpliva tudi to, kako zahteven je tekst. Pripraviti moramo tudi overjeno kopijo originala, ki jo sodni tolmač nato združi s svojo verzijo.

besedilo

Zaključek z lektoriranjem

Urejeno besedilo pa zahteva tudi solidno lekturo, zato poskrbimo, da je naš dokument pravilno lektoriran. Cena za to bo segala med 2,00 do 12,00 EUR brez DDV, v kolikor pa bo moral lektor obsežneje poseči v besedilo, se bo strošek sorazmerno zvišal. Lektoriranje poteka hitreje in je v enem dnevu možno pregledati okvirno 25 avtorskih strani, tudi tukaj pa velja pravilo zahtevnosti teksta. V kolikor se izkaže, da nam storitev ni prinesla zadovoljivih rezultatov, se dogovorimo za popravke. Ko imamo torej poznane vse zahteve, lahko ponudnik tako za lektoriranje kot prevajanje cenik v celoti oblikuje, mi pa lahko mirno zaključimo s študijem ali ga nadaljujemo na izbrani fakulteti.

lektoriranje