tolmačenje34

Prvo in najpomembnejši pogoj, ki zagotavlja uspeh na poslovnih srečanjih, kjer je prisotnih več udeležencev, je nedvomno odlična komunikacija. Kaj pa v primeru, ko so na srečanju udeleženci iz različnih govornih področij z različnimi jezikovnimi veščinami tujega jezika? Kako v teh primerih zagotoviti tekočo poslovno komunikacijo brez neljubih nesporazumov? To je predvsem možno, če poskrbite za profesionalno tolmačenje, ki ga bo izvedla ustrezno strokovno usposobljena oseba. Tolmač je namreč tisti, ki zagotovi takojšen prenos sporočila iz izvirnega jezika v ciljni jezik na licu mesta.

Glede na različne potrebe na samem prizorišču dogodkov poznamo konsekutivno in simultano tolmačenje Multilingual podjetje vam v okviru svoje ponudbe zagotavlja oba tipa, med katerima se lahko odločite na podlagi informacij, ki so dostopni na njihovi spletni strani. Poleg poslovnih sestankov, predavanj, konferenc so sodni tolmači prisotni tudi v sodnih dvoranah in v pravnih postopkih, kjer je njihova strokovnost ključnega pomena.

tolmačenje1.11

Kje je njihova prisotnost nepogrešljiva?

Če kot lastnik podjetja organizirate pomembno poslovno srečanje, na katerem prisostvujejo poslovni partnerji in zaposleni iz različnih držav, bo za nemoteno komunikacijo potrebno profesionalno tolmačenje s strani kvalificiranega strokovnjaka. Ta je še posebej zaželen ob udeležbi na mednarodnih simpozijih, različnih novinarskih konferencah, predavanjih ter podobnih srečanjih, torej povsod tam, kjer so prisotni udeleženci, ki govorijo različne jezike.

Vendar so še posebej nepogrešljivi in najpogosteje prisotni prav na poslovnih srečanjih ter številnih mednarodnih dogodkih v tujini. Za potrebe na večjih srečanjih, kjer je prisotno večje število udeležencev, običajno zbranih v dvorani, se bo izvajalo simultano tolmačenje, ki običajno poteka brez časovnega zamika. Tovrstno govorno prevajanje se pogosto izvaja tudi v posebnih zvočno izoliranih kabinah, v katerih je prisotna oseba, ki ga izvaja.

Ta za svoj govorjeni prevod uporablja mikrofon, medtem ko vsi slušatelji v konferenčni dvorani ali v predavalnici poslušajo prevod prek sprejemnikov, opremljenih s slušalkami. Ker je tovrstni tip prevajanja izredno naporen za izvajalca, sta zato običajno v kabini prisotni dve osebi, ki se izmenjujeta na približno 15 do 20 minut. Takšno prevajanje govorov se najpogosteje izvaja iz tujega jezika v materni jezik, lahko pa tudi iz tujega v drugi tuji jezik.

tolmačenje

Kako poteka konsekutivno tolmačenje?

Tu gre predvsem za govorno prevajanje, ki poteka tako, da prevajalec govorjeno besedilo prevede šele potem, ko govorec neha govoriti. Gre torej za izmenično govorjenje prvotnega besedila in prevajanja s krajšim časovnim zamikom. V tem primeru je prevajalec prisoten v istem prostoru, kjer poteka dogodek oziroma srečanje. Običajno stoji ali sedi tik ob govorcu in pri svojem delu lahko uporablja tudi različne pripomočke, npr. pisalo in beležnico za zapiske.

Strokovnjaki, ki izvajajo konsekutivno tolmačenje, morajo imeti odličen kratkoročni spomin, hkrati pa mora tudi biti dober retorik. Ti dve lastnosti sta za takšno delo nujni. Poleg tega morajo biti samozavestni in navajeni javnega nastopanja, saj so v svojem nastopu izpostavljeni v skoraj enaki meri kot govornik, ob katerem stojijo. Ta tip prevajanja je tako najbolj primeren za poslovne sestanke med tujimi poslovnimi partnerji ter podobna poslovna srečanja, kot so delavnice za zaposlene, predstavitve in izobraževanja.

tolmačenje3

Katere podatke potrebuje izvajalec storitve?

Morda za izvedbo storitve imate na voljo prostor, a nimate na voljo vse potrebne opreme, kot je na primer zvočno izolirana kabina, mikrofon ali slušalke. V tem primeru vam vso tehnično opremo lahko priskrbi tudi sam izvajalec, ki zagotavlja strokovno tolmačenje, Multilingual podjetje vam pri tem lahko pomaga.

Če v vašem podjetju obstaja potreba po tovrstnih storitvah, se morate pred naročilom storitve dobro pozanimati o tem, katere podatke potrebuje izvajalec storitve za uspešno sodelovanje. Pri navajanju teh podatkov bodite karseda natančni. To predvsem vključuje navedbo obeh jezikov, tako ciljnega kot izvornega, kot tudi vse potrebne informacije o datumu, času in kraju dogodka, za katerega potrebujete storitev.